IV sesja Rady Miejskiej

Sokołowscy radni

28 października na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji obradowano nad:

 1. Projektem uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2033.
 2. Uchwaleniem Budżetu Miasta na rok 2019.
 3. Projektem uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”.
 4. Projektem uchwały RM w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2019 r.
 5. Projektem uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
 6. Projektem uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2024”.
 7. Projektem uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
 8. Projektem uchwały RM w spr. zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

W skład Komisji Inwestycji i Finansów wchodzą:

 1. Grzegorz Plichta jako Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Matysiak,
 3. Grażyna Skowronek,
 4. Damian Strzała,
 5. Robert Doliński,
 6. Krzysztof Rybak,
 7. Jan Rosochacki.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą:

 1. Marek Matysiak,
 2. Marek Krysiak jako Przewodniczący Komisji,
 3. Marek Florczuk,
 4. Michał Lipiński.