Nagłówki

IV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2033.
 5. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2019.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 6. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”.
 7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2019r.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2024”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
 11. Projekt uchwały RM w spr. zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
 12. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski za lata 2016-2017″.
 13. Sprawy różne
 14. Zamknięcie Sesji.