XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2018r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Statucie Miasta.
 7. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia do przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta.
 9. Projekt uchwały RM w spr. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały w spr. nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim imienia „Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego”
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 12. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2017/2018
 14. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.