Umowa o dofinansowanie przebudowy stadionu przy ul. Lipowej podpisana

Bogusław Karakula

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” została podpisana.

Przedmiotem umowy jest przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim w zakresie:

  • przebudowa boiska piłkarskiego o wymiarach 67,0 x 108,0 m i nawierzchni z trawy naturalnej,
  • wykonanie systemu nawadniającego,
  • wykonanie piłkochwytów boiska,
  • montaż ławek dla zawodników,
  • zagospodarowanie terenu.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania wynosi 1 640 162,00 zł, z czego 50%, czyli 820 000,00 zł, stanowi dofinansowanie.

Termin zakończenia prac określa się na koniec roku 2019.