Seminarium Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na seminarium „Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej”, które odbędzie się 9 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedlcach.

Projekt ten dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli instytucji lokalnych subregionu – jednostek samorządu terytorialnego, Podmiotów Ekonomii Społecznej, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp.

Więcej informacji oraz Formularz Zgłoszenia do pobrania