Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana!

Podpisanie umowy

8 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi miejskiej – ul. Ks. Bosco w Sokołowie Podlaskim”, w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Dofinansowanie w ramach tego programu otrzymało tylko siedem gmin, w tym Miasto Sokołów Podlaski.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie 0,930 km przebudowanej nawierzchni z kostki betonowej oraz 1,829 km ciągu pieszo – rowerowego. Kwota dotacji wynosi 930.000,00 zł, co stanowi 51,99% wartości projektu.