Nagłówki

Budowa odcinka ul. Ks. Bosco oraz przebudowa oświetlenia ulicznego

Podpisanie umowy

24 września zostały podpisane umowy dotyczące zamówień publicznych:

  • budowy odcinka drogi miejskiej – ul. Ks. Bosco w Sokołowie Podlaskim.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Budowa odcinka drogi miejskiej – ul. Ks. Bosco w Sokołowie Podlaskim” w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlano-Drogowy BUDREM z Sokołowa Podlaskiego. Wartość umowy wynosi 1.764.786,45 zł brutto.

  • przebudowy oświetlenia ulicznego wraz ze zmianą systemów oświetleniowych na bardziej ekologiczne w ramach zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego„.

Postępowanie prowadzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej). Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MADO z Kosowa Lackiego. Wartość umowy wynosi 1.275.000,00 zł brutto.