Podsumowanie projektu „Rola kultury w procesie rewitalizacji”

Uczestnicy spotkania

25 września w sali konferencyjnej OSP „Cukrownia” odbyło się podsumowanie projektu pn. „Rola kultury w procesie rewitalizacji”, którego realizatorami są Mazowiecki Instytut Kultury oraz Miasto Sokołów Podlaski.

Komponentem tego przedsięwzięcia było wykonanie części muralu na budynku dawnego magazynu cukru.

Na konferencję dot. muralu zaproszeni zostali goście: p. Beata Polaczyńska – dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, p. Izabela Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. artystycznych, Sławosz Balcerzak – Kierownik Działu Galerii i Wystaw, p. Mateusz Rokicki – artysta, który wraz z zespołem wykonał mural, delegacje: Radnych Rady Miejskiej, miejskich jednostek organizacyjnych oraz młodzież z sokołowskich szkół.

Spotkanie rozpoczął p. Marcin Celiński, Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, krótką opowieścią o dziejach cukrowni.

Następnie p. Bogusław Karakula, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, przytoczył historię Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski, po czym p. Beata Polaczyńska przedstawiła prezentację na temat projektu „Rola kultury w procesie rewitalizacji”.

P. Sławosz Balcerzak opowiedział o powstaniu pomysłu stworzenia muralu, po czym wszyscy zgromadzeni wyszli obejrzeć dzieło i wysłuchać p. Mateusza Rokickiego, który opowiedział o technicznych aspektach jego powstania.