Nadchodzą zmiany na sokołowskich „krajówkach”

Burmistrz podczas spotkania
Burmistrz z p. Marianem Gołosiem, dyrektorem Oddziału Mazowieckiego GDDKiA

W piątek 7 września Burmistrz Bogusław Karakula wziął udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącemu modernizacji dróg krajowych na terenie miasta Sokołów Podlaski.

Wcześniejszy, ustalony wiosną harmonogram prac musiał ulec zmianie, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji w ramach RIT, w tym przebudowy ul. Bartoszowej i budowy ronda. Przesunięta w czasie została budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kosowskiej, Wolności i Długiej, modernizacja nawierzchni DK 62 i 63 od ul. Repkowskiej do Wolności z przebudową skrzyżowań z ul. Kosowską i Lipową. Uzgodniony jest już projekt modernizacji skrzyżowania ulic Wolności, Piłsudskiego i Baczyńskiego. W jego zakres wchodzi wykonanie prawoskrętów w każdą stronę, co oznacza powiększenie jezdni o jeden pas ruchu.

W przyszłym tygodniu ruszy modernizacja chodnika w ul. Węgrowskiej. Na ukończeniu jest też projekt modernizacji skrzyżowania ul. Węgrowskiej z Fabryczną. Po uzgodnieniach z PERN jest też projekt budowy skrzyżowania ulic Siedleckiej, Romanowskiego i przedłużenia ul. Piłsudskiego.