Świadczenie 300+

Logo programu

Realizatorem rządowego programu „Dobry Start” dla mieszkańców miasta Sokołów Podlaski jest Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W związku z tym, informujemy, iż osoby ubiegające się o to świadczenie wypełnione wnioski mogą składać:

– od dnia 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem systemów internetowych: empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Uwaga wnioski wysyłane w wersji elektronicznej, muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym bądź potwierdzone profilem zaufanym.

– od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście w Centrum Pomocy Socjalnej, Siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych, ul. Wolności 24.