RIT w Sokołowie – nowe wydatki, kolejne wyzwania

Remontowana droga

Władze miasta we współpracy ze Starostwem Powiatowym przygotowują się do rozpoczęcia prac przy kolejnych etapach RiT.

Tym razem prace będą prowadzone na ulicach: Szkolnej, Targowej, Stadionowej, Ząbkowskiej i Oleksiaka Wichury. Poza nowymi nawierzchniami na ulicach w planach są: budowa chodników, ścieżek rowerowych i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ledowe.

Ten sam projekt zakłada połączenie ścieżek rowerowych w różnych częściach miasta i budowę części Centrum Przesiadkowego.

Burmistrz Bogusław Karakula jest w kontakcie z władzami powiatu, które są głównym beneficjentem RIT. Jednak miasto współfinansuje wkład własny, na równi z powiatem i jak się okazuje, będzie musiało ponieść większe wydatki.

Przetarg na ten projekt został rostrzygnięty w Starostwie Powiatowym, ale okazało się, że koszty będą wyższe aż o 900 tys. od kwalifikowanych (objętych dofinanansowaniem). To oznacza, że udział miasta tylko przy realizacji tego jednego przetargu (jednego z wielu realizowanych obecnie na terenie miasta w ramach RIT) będzie kosztował budżet Sokołowa dodatkowo ok. 450 tys. zł.

Roboty rozpoczną się po podpisaniu umowy z wykonawcą. Ta jest planowana po zakończeniu negocjacji z wykonawcami. Negocjacje prowadzi Strarostwo. Dotyczą innej części RiT. Tym razem chodzi o prace na ulicach – Niecieckiej, Długiej, Wolności, Kosowskiej i Wilczyńskiego.

Po ich zakończeniu poznamy ostateczną wysokość dodatkowych wydatków, jakie czekają miasto.