Ogłoszenie dla rolników dot. klęski suszy

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje rolników, których gospodarstwa rolne dotknęła klęska suszy o możliwości składania wniosków o oszacowanie poniesionych strat.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach 8.00 – 16.00.

Wzór wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 oraz do pobrania w linku: Wniosek o oszacowanie szkód.

Termin przyjmowania wniosków do dnia 9 lipca 2018r.

Do wniosku należy dołączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,

2.Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 Z up. Burmistrza

 Maria Truszkowska

SEKRETARZ MIASTA