Burmistrz z absolutorium

Podczas sesji Rady Miejskiej, 21 czerwca, na jednogłośny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta udzieliła burmistrzowi Bogusławowi Karakuli absolutorium.

Budżet po stronie wydatków wynosił 85 mln 427 tys. 12 zł a po stronie dochodów – 81 mln. 605 tys. 12 zł. Dochody w stosunku do przyjętego planu zostały zrealizowane w 92,86 proc., a wydatki – w 93,03 proc. Inwestycje pochłonęły 5 mln. 459 tys. 691 zł. Zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

 

Deficyt, jaki powstał na koniec roku 2017 wyniósł 3 mln. 822 tys. zł i został sfinansowany nowym zobowiązaniem w wysokości 6 mln. 834 tys. zł.

Z rozliczeniu roku 2017 powstała nadwyżka z tytułu wolnych środków wysokości 520 tys. 712 zł, weszła w przychód budżetu na rok bieżący.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji na koniec grudnia 2017 wynosiło 46,17 proc. zrealizowanych dochodów.

Na wyniki budżetu wpływ miało wiele czynników, między innymi: niezapłacone przez niektóre podmioty publiczne, przedsiębiorstwa i firmy znajdujące się przejściowo trudnej sytuacji finansowej, podatki.

Wydatki bieżące wzrosły o 9,18 proc., w tym wydatki socjalne aż o  18,88 proc., wydatki komunalne o 9,5 proc. a  wydatki oświatowe – o 5,9 proc.

Sporym obciążeniem dla budżetu było utworzenie zamiejscowego oddziału przedszkola przy ul. Repkowskiej a także dostosowanie szkół do nowego systemu.

To dane z ubiegłego roku. Sytuacja budżetowa poprawiła się już w marcu br. kiedy zostały sprzedane działki przy ul. Ząbkowskiej, zaplanowane do sprzedaży w 2017 r.

Po przyjęciu absolutorium, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej w imieniu radnych gratulował burmistrzowi „spięcia” tak trudnego budżetu, jakim był budżet z ubiegłego roku.

Burmistrz podziękował i przyznał, że tegoroczny budżet też będzie trudny, głównie z powodu realizowanych przez miasto wraz ze Starostwem Powiatowym inwestycji w  ramach RiT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) i  kosztów, które – jak wynika z sygnałów napływających do Urzędu Miasta ze Starostwa Powiatowego – w związku z realizacją RiT, rosną.