Burmistrz z absolutorium

Uczestnicy sesji

Podczas sesji Rady Miejskiej, 21 czerwca, na jednogłośny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta udzieliła burmistrzowi Bogusławowi Karakuli absolutorium.

Budżet po stronie wydatków wynosił 85 mln 427 tys. 12 zł a po stronie dochodów – 81 mln. 605 tys. 12 zł. Dochody w stosunku do przyjętego planu zostały zrealizowane w 92,86 proc., a wydatki – w 93,03 proc. Inwestycje pochłonęły 5 mln. 459 tys. 691 zł. Zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym.

 

Deficyt, jaki powstał na koniec roku 2017 wyniósł 3 mln. 822 tys. zł i został sfinansowany nowym zobowiązaniem w wysokości 6 mln. 834 tys. zł.

Z rozliczeniu roku 2017 powstała nadwyżka z tytułu wolnych środków wysokości 520 tys. 712 zł, weszła w przychód budżetu na rok bieżący.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji na koniec grudnia 2017 wynosiło 46,17 proc. zrealizowanych dochodów.

Na wyniki budżetu wpływ miało wiele czynników, między innymi: niezapłacone przez niektóre podmioty publiczne, przedsiębiorstwa i firmy znajdujące się przejściowo trudnej sytuacji finansowej, podatki.

Wydatki bieżące wzrosły o 9,18 proc., w tym wydatki socjalne aż o  18,88 proc., wydatki komunalne o 9,5 proc. a  wydatki oświatowe – o 5,9 proc.

Sporym obciążeniem dla budżetu było utworzenie zamiejscowego oddziału przedszkola przy ul. Repkowskiej a także dostosowanie szkół do nowego systemu.

To dane z ubiegłego roku. Sytuacja budżetowa poprawiła się już w marcu br. kiedy zostały sprzedane działki przy ul. Ząbkowskiej, zaplanowane do sprzedaży w 2017 r.

Po przyjęciu absolutorium, przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej w imieniu radnych gratulował burmistrzowi „spięcia” tak trudnego budżetu, jakim był budżet z ubiegłego roku.

Burmistrz podziękował i przyznał, że tegoroczny budżet też będzie trudny, głównie z powodu realizowanych przez miasto wraz ze Starostwem Powiatowym inwestycji w  ramach RiT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) i  kosztów, które – jak wynika z sygnałów napływających do Urzędu Miasta ze Starostwa Powiatowego – w związku z realizacją RiT, rosną.