„SOKOŁÓW PODLASKI – MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie

Uczestnicy konkursu

                      Dnia 21. maja w Miejskim Przedszkolu nr 4 Leśna Kraina w ramach realizacji programu edukacji regionalnej „Sokołów Podlaski – moje miasto, moja mała ojczyzna” odbyło się uroczyste podsumowanie międzyprzedszkolnego rodzinnego konkursu fotograficznego „Sokołów Podlaski – moja mała niepodległa ojczyzna”.

Patronat nad nim objął Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Pan Bogusław Karakula.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Zakrzewska, która powitała wszystkich gości. Wśród nich znaleźli się: Krzysztof Dąbrowski – zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, Maria Grądzka – Skarbnik Miasta, Mieczysław Sobieszczak – Naczelnik Wydziału Oświaty, Justyna Filipek – pracownik Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Adam Czesławiak – zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, Beata Nowakowska – Dyrektor Żłobka Miejskiego, Urszula Marcinkowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2, Jolanta Krysiak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3, Hanna Czartoryjska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Kubusia Puchatka. Miło nam było gościć również nauczycieli, rodziców i dzieci, którzy licznie wzięli udział w konkursie.

Na scenie podczas uroczystości zaprezentowały się dzieci z kółka muzyczno – teatralnego „Leśne duszki”działającego w Leśnej Krainie, które przedstawiły legendę sokołowską „Jak chciwy młynarz z czarami przesadził”.Wystąpiły też najmłodsze przedszkolaki, które zaprezentowały parodię utworu Andrzeja Rosiewicza „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”.

Nawiązując do tematu konkursu gromada zuchowa „Leśne biszkopty” działająca w naszym przedszkolu wprowadziła wszystkich gości w  patriotyczny nastrój śpiewając dwa utwory „Szara piechota” i „Dziewczyna z granatem”. Nie zabrakło również wierszy patriotycznych o naszym mieście, które przedszkolaki ułożyły wspólnie z nauczycielami.

Po występach przedszkolaków nadszedł moment wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom konkursu.

Jesteśmy wdzięczni Burmistrzowi Miasta         

Panu Bogusławowi Karakuli

za ufundowanie nagród i  flag narodowych

              dla wszystkich Rodzin biorących udział                 

w konkursie,

a także firmom TOPAZ i STAL-FA

za sponsorowanie nagród rzeczowych.

 

                Galerię zdjęć pokonkursowych będzie można obejrzeć w Leśnej Krainie oraz Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Prace konkursowe będą zaprezentowane również w postaci fotoksiążki.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wielkiej wrażliwości i profesjonalnego ujęcia tematu.

foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 1 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 2 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 3 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 4 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 5 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 6 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 7 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 8 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 9 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 10 2 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 11 2 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 12 2 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 14 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 15 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 16 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 17 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 18 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 19 1 300x200 foto: „SOKOŁÓW PODLASKI - MOJA MAŁA NIEPODLEGŁA OJCZYZNA” konkurs w Leśnej Krainie - 20 1 300x200