Rit ruszył !

Remontowana droga

Pierwsze prace przy RiT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) rozpoczęły się już na terenie Sokołowa Podlaskiego, na ulicy Wojska Polskiego.

W planie jest budowa kanalizacji deszczowej, układanie kostki, krawężników, budowa pierścienia ronda. Termin zakończenia tych prac mija 30 września br.

Pozostałe przetargi dotyczące RiT na terenie miasta są w trakcie rozstrzygnięć. Będące liderem projektu Starostwo Powiatowe w Sokołowie szuka wykonawców, których szczególnie w ostatnich miesiącach brakuje na rynku.

Dofinansowanie, jakie udało się zdobyć powiatowi sokołowskiemu w ramach RIT, wyniesie aż 48 mln zł.

Sokołowscy samorządowcy robią wszystko, żeby zdobyta dotacja nie przepadła. W Starostwie wciąż pracuje specjalny zespół ds. RIT-u. Składa się z pracowników starosty sokołowskiego i burmistrza miasta.

Samorządowcy rozważają różne opcje, które pozwoliłyby na wyłonienie wykonawców i przeprowadzenie inwestycji.

Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe. Miasto Sokołów, tak jak gminy Jabłonna Lacka i Sabnie, włączyło się do realizacji w roli partnera, biorąc na siebie połowę kosztów wkładu własnego. To w przypadku miasta wielomilionowy wydatek.

Ogromna część inwestycji planowanych na terenie powiatu dotyczy miasta. Projekt zakłada budowę Centrum Przesiadkowego, dwóch stacji wypożyczania rowerów. Powstaną kilometry ścieżek rowerowych, na ulicach będą nowe nawierzchnie i oświetlenie ledowe.

Jak informowaliśmy wcześniej, centrum przesiadkowe ma powstać przy ul. Targowej i zostać połączone z nowymi ścieżkami rowerowymi, planowanymi wzdłuż ulic: Targowej, ciągu ulic Oleksiaka Wichury i Alei 500 – lecia. Przy tych ścieżkach zostaną zbudowane nowe chodniki i nawierzchnia (w przypadku ul. Targowej).

Planowana jest przebudowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w ciągu dróg kategorii powiatowych: Niecieckiej (wraz z przebudową chodników i nawierzchni jezdni, budową komunikacyjnych ścieżek rowerowych) oraz Szkolnej (wraz z przebudową nawierzchni jezdni chodników przepustu i kanalizacji deszczowej). W planach jest też budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Baczyńskiego, Stadionowej i Ząbkowskiej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, a także budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych w ulicy Lipowej. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni jezdni chodników, budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. W ciągu ulicy Kolejowej i Gagarina będzie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników i zbudowany przepust, tam też pobiegnie ścieżka rowerowa.

Roboty przy przebudowie nawierzchni jezdni czekają ulice:  Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego, ks. Bosco – wraz z przebudową nawierzchni jezdni ulicy Bartoszowej i od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego, budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, budową kanalizacji deszczowej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy ks. Bosco oraz przebudową skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Bartoszowej; w związku z budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Wilczyńskiego, placu księdza Brzóski, ulic Wolności (odcinek od ulicy Kosowskiej do ulicy Węgrowskiej), Węgrowskiej (od Wolności do Oleksiaka – Wichury) wraz z przebudową nawierzchni ulic Długiej i Wilczyńskiego (na odcinku od ulicy Niecieckiej do drogi krajowej nr 62); planowana jest budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników w ciągu ulic Kosowskiej (odcinek od Targowej do Wolności).

Poza wypożyczalniami rowerów, ma zostać przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. To pozwoli na duże oszczędności. Wymiana oświetlenia jest planowana przy ul. Bartoszowej, Ząbkowskiej, Szkolnej, Niecieckiej, Oleksiaka Wichury, Wilczyńskiego, przy Placu Księdza Brzóski, przy ulicy Długiej, Kosowskiej, Wojska Polskiego, Ks. Bosco, Gagarina, Kolejowej, Lipowej, Skłodowskiej-Curie, Targowej, Stadionowej, Baczyńskiego, Piłsudskiego i Wolności.