Konkurs na stanowisko dyrektora PSP Nr 1

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Polnej 8 w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora oraz termin składania ofert określa ogłoszenie stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 22 maja 2018 r.