Tańsza energia dla Sokołowa Podlaskiego

Słup energetyczny

W Polsce jest już ok 70 klastrów energetycznych. Jeden z kolejnych ma ogromne szanse powstać w Sokołowie Podlaskim. Burmistrz Bogusław Karakula wraz z prezesem PUIK Maciejem Wężem, uczestniczyli w posiedzeniu panelu ekspertów, który odbył się w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie. Przedstawiali założenia innowacyjnego projektu klastra, mającego powstać w naszym mieście. Prezentacja miała związek ze staraniami miasta Sokołów Podlaski o dofinansowanie na utworzenie klastra „Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa”.

Liderem projektu jest miasto. Uczestniczą w nim także Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych oraz Zakłady Mięsne Sokołów SA.

Projekt zakłada oszczędności, czyli pozyskiwanie tańszej energii na potrzeby miasta, miejskich jednostek, w tym Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej, Zakładów Mięsnych a w dalszej kolejności – także innych odbiorców komunalnych.

Z budżetu miasta co roku przeznaczane są duże kwoty na oświetlenie ulic i utrzymanie jednostek miejskich. Jedną z najkosztowniejszych jest np. Kryta Pływalnia. Tymczasem energia wytwarzana w elektrociepłowni miejskiej mogłaby z powodzeniem zasilać miejskie obiekty. Miasto zyskałoby szansę na wymierne oszczędności.

Spotkania i rozmowy prowadzone w tej sprawie służą właśnie przygotowaniom projektu i dofinansowania.

Kiedy już sokołowski projekt doczeka się realizacji, powstanie licząca 6 km sieć. Zostaną nią połączone budynki należące do miasta PUiK i Zakładów Mięsnych Sokołów SA.

Powstanie niezbędna infrastruktura a klaster zacznie dostarczać energię odbiorcom indywidualnym po korzystnych cenach.

Aby cały plan doczekał się realizacji potrzeba jeszcze ok 3 lat, kontynuacji polityki państwa w tym zakresie i dalszego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.

fot. pixabay.com