Jubileusz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Uczestnicy uroczystości

W niedzielę 8 kwietnia parafia Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim świętowała swoje 25-lecie. Obchody połączono jubileuszu z odpustem przypadającym na Niedzielę Miłosierdzia.

O godzinie 12:00 odprawiona została uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza. Na zakończenie, z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. Krzysztofa Kisielewicza, odczytano listy gratulacyjne i wręczono upominki, wśród których znalazł się ornat od Burmistrza Miasta, Bogusława Karakuli.