„Tak żyć, jak żyłem, warto było…”

Leśna Kraina to przedszkole, które rozbudza i rozwija talenty, wychowuje w duchu patriotyzmu i szacunku do tradycji. Z ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza wychowanka Alicja Klimczuk została laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Warszawie.  W kategorii przedszkola zajęła  III  miejsce za projekt  laurki dla Polski z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali m. in.: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Muzeum Niepodległości i Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku,  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy . Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej oraz  pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło ponad 700 prac, tym bardziej cieszy nas ogromny sukces Alicji.

„Tak żyć, jak żyłem, warto było…..” 

Marszałek Józef Piłsudski

 Alicji oraz jej Rodzicom serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.