Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

W dniu 5 marca 2018 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 40/2018 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.