Powitanie wiosny w „Dwójce”

Uczniowie podczas występu

Wiosna to piękna i przez wszystkich oczekiwana pora roku, dlatego została powitana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w sposób szczególny. We wtorek, 20 marca, zrezygnowali oni z zajęć lekcyjnych i wspólną zabawą rozpoczęli kalendarzową wiosnę.

Celem uroczystości było poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy, nabywanie przez dzieci umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-ruchowej, sportowej, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji, integrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie oraz angażowanie uczniów do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych.

Powitanie wiosny odbywało się w dwóch grupach wiekowych – klasy I–III i IV–VII. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Dariusz Cybul, po czym dzieci przystąpiły do realizacji przewidzianych zadań.

Klasy młodsze na kilka godzin przeniosły się do świata baśni. Uczniowie przebrani za bajkowe postacie prezentowali modę i wybierali najciekawszy wizerunek marzanny. Następnie, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, przygotowane marzanny zostały oficjalnie spalone na znak pożegnania zimy. Wśród punktów zabawy były także wybory miss i mistera klas I–III.

Starsi uczniowie swoją zabawę rozpoczęli od prezentacji talentów. Przedstawione zostały umiejętności wokalne, muzyczne, taneczne, akrobatyczne i sportowe. Nieco inne uzdolnienia pokazali dwaj chłopcy z kl. V b. Jeden z nich wprowadził do programu odrobinę magii, wykonując próby iluzjonistyczne, a drugi, w mistrzowski sposób zaprezentował sztukę układania kostki Rubika.

Kolejnymi punktami spotkania były pokaz mody na różne okazje i karaoke, a po nich wybory miss i mistera wiosny.

W czasie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny dzieci w swoich klasach przygotowywały smaczne i zdrowe wiosenne śniadanie. Na jednym z korytarzy szkolnych można było podziwiać wystawę fotograficzną prezentującą zainteresowania i talenty uczniów naszej placówki.

Ten dzień upłynął wszystkim pod znakiem dobrej zabawy. Powitanie wiosny było barwne i wesołe, a dzieci znakomicie poradziły sobie z przydzielonymi aktywnościami.

Barbara Kosieradzka

PSP 2