„Mój przyjaciel pies” w MP3

Przedszkolaki na spotkaniu z psem

Od 26.02.2018r. do 23.03.2018r. w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Sokołowie Podlaskim realizowany jest projekt edukacyjny „Mój przyjaciel pies”, w którym udział biorą wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Głównymi celami inicjatywy jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za innych ludzi i zwierzęta, zapoznanie z podstawowymi zasadami opieki nad zwierzętami, przedstawienie roli, jaką pies odegrał w historii człowieka, poznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w kontaktach z psami zwłaszcza obcymi, zachęcanie do włączania się do akcji wspierania schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz propagowanie czynnego wypoczynku. Bodźcem do napisania i zrealizowania wyżej wymienionego projektu był fakt, iż w otoczeniu dzieci przebywa coraz więcej psów.

Projekt nasz to wyprawa w nieznane, która zaczęła się stworzeniem siatki pojęć tego, co dzieci wiedzą na temat psów, zapisaniem tego, czego chcą się dowiedzieć, wywieszeniem ogłoszenia z prośbą o zaangażowanie rodziców, zaprojektowaniem i wywieszeniem plakatów dotyczących zbiórki karmy i artykułów higienicznych dla zwierząt z sokołowskiego schroniska z jednoczesnym zorganizowaniem konkursu grupowego ,,Pełna miska dla schroniska” oraz opracowaniem regulaminu i zorganizowaniem wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego ,,Mój przyjaciel pies”.

W drugim etapie realizacji projektu w każdej sali kąciki książki wzbogacone zostały o nowe pozycje. Dołączyły do nich albumy, atlasy, opowiadania o tematyce związanej z psami. Podczas zajęć dzieci słuchały opowiadań, śpiewały piosenki, nazywały pozytywne uczucia okazywane zwierzętom, poznawały prawa i obowiązki właściciela zwierząt, uświadamiały sobie zagrożenia wynikające z kontaktów z nieznanymi psami, wzbogacały wiadomości na temat właściwej opieki i roli psa w życiu ludzi. Oprócz tego uczyły się przełamywać bariery w kontaktach ze zwierzętami, rozwijały aktywność twórczą poprzez stosowanie technik twórczego myślenia, budziły potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Od samego początku realizacji projektu odbywały się spotkania z literaturą podczas których rodzice, dziadkowie czy zapraszani goście czytali dzieciom opowiadania i wiersze o zwierzętach.

Przed nami jeszcze kolejne etapy realizacji powyższego projektu. Wśród nich między innymi wspomniany już konkurs plastyczny, spotkania z właścicielami i ich pupilami różnych ras, wyjście do gabinetu weterynaryjnego i wiele innych ciekawych i atrakcyjnych zajęć.

Wierzymy, że realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji czworonogów w najbliższym dzieciom otoczeniu, w naszym mieście i schronisku, a los zwierząt już nigdy nie będzie obojętny dla naszych podopiecznych.