Inauguracja Sokołowskiej Akademii Ekonomii Społecznej

Obrazek zastępczy dla dokumentu
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy ze Spółdzielnią Inwalidów CHEGOS serdecznie zaprasza na spotkanie inauguracyjne Sokołowskiej Akademii Ekonomii Społecznej, czyli miejsca podnoszenia kwalifikacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ekonomii społecznej z terenu miasta i powiatu sokołowskiego.

Spotkanie, poza elementami networkingu oraz możliwością wymiany doświadczeń przy kawie, zawierać będzie trzy mikro wykłady:

– Obowiązki sprawozdawcze organizacji – o czym nie zapomnieć?
– Czy historia sokołowskich organizacji może być ciekawa?
– Czego uczą się i chcą się uczyć organizacje?

Spotkanie odbędzie się Spółdzielni Inwalidów CHEGOS, ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski