Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

foto: Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - logo UDSKiOR 300x300

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2018 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Dotyczy to ustalania prawa i wypłaty pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, wynikających z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1255 ze zm.)

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na www.kombatanci.gov.pl

Kombatanci i inne osoby uprawnione mają możliwość korzystania z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej. Od dnia 9 listopada 2017r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej, dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłat za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych.

Urząd podjął decyzję o kontynuacji porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu.

Od dnia 31 sierpnia 2015r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Ponadto mają prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym. Więcej na ten temat na stronie internetowej Urzędu.