XXIX Sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji

19 grudnia na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Podczas 3 punktu sesji, czyli zapytań i wolnych wniosków mieszkańców, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula został odznaczony Medalem Jubileuszowym za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych.

Podczas sesji obradowano nad:

  1. Projektem uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017,
  2. Projektem uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035.
  3. Uchwaleniem Budżetu Miasta na rok 2018.
  4. Projektem uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”.
  5. Projektem uchwały RM w spr. nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim.
  6. Projektem uchwały RM w spr. nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim.
  7. Informacją Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przegłosowali uchwalenie budżetu Miasta na rok 2018.