XXIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
 7. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035.
 8. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2018.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim.
 12. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.