Spotkanie organizacji pozarządowych w ramach projektu

Uczestnicy spotkania

foto: Spotkanie organizacji pozarządowych w ramach projektu - IMG 4364 300x200Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 30 listopada 2017r. wspólnie zorganizowali dla przedstawicieli organizacji pozarządowych spotkanie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”.

Podczas spotkania dokonano m.in. przeglądu zmian w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych, diagnozy potrzeb i barier w działalności społecznej oraz omówienia systemu wsparcia dla organizacji, w tym oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej swoją działalność kieruje do grup inicjatywnych, które chcą rozpocząć działalność społeczną oraz samorządów, które chcą ją wspierać, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, które chcą się uniezależniać (ekonomizować), ale również do osób wykluczonych i podmiotów ekonomii społecznej chcących stać się przedsiębiorstwem społecznym oraz przedsiębiorstw społecznych, które chcą się rozwijać.

Oferta OWES obejmuje wsparcie doradcze, specjalistyczne, pomostowe dla tworzonych miejsc pracy, szkolenia oraz dotacje dla stworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Więcej na www.frso.pl