Nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 6.12.2017r., na dzień 8 grudnia 2017r. (piątek) na godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta zwołana zostaje Nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie sesji.