XXVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada 2017r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2017-2028.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Projekt uchwały RM w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.
 12. Projekt uchwały RM w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.
 13. Projekt uchwały RM w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im.ks.gen.Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im.ks.gen.Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.
 14. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 15. Projekt uchwały RM w spr. nadania uzasadnienia do Uchwały Nr XI/16/70 Miejskiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 maja 1970r. w sprawie nadania nazw ulicom.
 16. Wskazanie osób do składu Komitetu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2016/2017.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 19. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 20. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej