Rozstrzygnięcie konkursu „Leśne cudaki” w Miejskim Przedszkolu nr 3

Przedszkolaki biorące udział w konkursie

16 listopada 2017 roku w Miejskim Przedszkolu nr 3 odbyło się rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu przyrodniczego „Leśne cudaki”.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor przedszkola, p. Jolanta Krysiak, która powitała wszystkich zaproszonych gości, przybliżyła zebranym cele konkursu i przedstawiła komisję konkursową. W dalszej części uroczystości odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Kolory jesieni” w wykonaniu grupy „Muchomorki”.

Celem konkursu było m. in.: rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz przestrzennej, wzbogacanie wiedzy na temat przyrody oraz wzmocnienie relacji dziecka z rodzicem poprzez wspólne wykonanie pracy plastycznej.

Na konkurs wpłynęło 14 prac – po dwie prace z każdej grupy przedszkolnej. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę przestrzenną „leśnego cudaka” z użyciem materiału przyrodniczego i surowców wtórnych. Prace były oryginalne i pomysłowe. Uczestnicy konkursu wykazali się inwencją twórczą i wielkim zaangażowaniem.

Prace oceniało jury w składzie:

  • pan Krzysztof Dąbrowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski,
  • pani Grażyna Grądzka – Skarbnik Miasta Sokołów Podlaski,
  • pani Paulina Zgierun – pracownik Nadleśnictwa Sokołów.

Wszystkie dzieci i rodzice biorący udział w konkursie jednogłośnie zajęli I miejsce, otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Po uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki: Beata Drzewiecka, Agnieszka Gromek, Marta Mroczkowska i Katarzyna Żebrowska.