Sokołów Podlaski – Wciąż czekamy na RIT

Wizualizacja projektu

Pojawiły się problemy, ale inwestycje planowane na terenie Sokołowa Podlaskiego i współfinansowane przez miasto w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych nie są zagrożone. Do pierwszego przetargu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe na prowadzenie prac na terenie miasta nie zgłosił się żaden wykonawca.  Starostwo ogłasza kolejny przetarg, na innych zasadach. Tym razem budową centrum przesiadkowego, ulic i ścieżek rowerowych ma zająć się jedna firma, a nie – jak wcześniej planowano – kilka. Termin oddania inwestycji prawdopodobnie zostanie przesunięty z 30 września na 30 listopada 2018 r.

Przypomnijmy, w ramach RIT w Sokołowie zostanie oddane Centrum Przesiadkowe, dwie stacje wypożyczeń rowerów. Powstaną kilometry ścieżek rowerowych, ulice doczekają się nowych nawierzchni, zostanie wymienione oświetlenie.

Autorem projektu jest Starostwo Powiatowe, projekt będzie finansowany z funduszy unijnych w 80 proc. Dofinansowanie wyniesie 23 mln. 579 tys. zł. Wkład miasta to 3 mln 282 tys. 592 zł, wkład powiatu – 2 mln 612 tys. 222 zł.

Przetargi zostały już ogłoszone. Większość prac miała być prowadzona na terenie miasta. W ramach RIT mają też zostać zbudowane ścieżki rowerowe do Sabni i Jabłonny Lackiej. Termin zakończenia był planowany na wrzesień 2018 r.

Jednak do przetargu, który dotyczył prac na terenie miasta, nie było chętnych. Przetarg nie został rozstrzygnięty.

Starostwo przygotowuje się do ogłoszenia drugiego przetargu. Tym razem ma zostać wyłoniona jedna firma, która ma zająć się realizacją całego zadania – budową ulic, ścieżek rowerowych, Centrum Przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim a także ścieżek rowerowych do Jabłonny Lackiej i Sabni.

Starostwo wystąpiło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia prac o dwa miesiące.

Otwarcie ofert w drugim przetargu jest planowane na grudzień.

Przypomnijmy, Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowa forma ubiegania się o dofinansowanie unijne. Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie, wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego zostało ujęte w dużym planie inwestycyjnym dla subregionu siedleckiego, objętego OSI o nazwie: „Utworzenie zintegrowanego wielofunkcyjnego węzła wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacją powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego, budowa centrum przesiadkowego, parkingów Park& Ride i Bike & Ride”

Projekt powiatu sokołowskiego jest jednym z dwóch najwyżej (do 80 proc.) dofinansowanych na Mazowszu. Wpływ na uzyskanie tak wysokiego finansowania miał przyjęty przez radę Miasta Program Rewitalizacji.

Sokołowskie centrum przesiadkowe ma powstać przy ul. Targowej i zostać połączone z nowymi ścieżkami rowerowymi, planowanymi wzdłuż ulic: Targowej, ciągu ulic Oleksiaka Wichury i Alei 500 – lecia. Przy tych ścieżkach zostaną zbudowane nowe chodniki i nawierzchnia (w przypadku ul. Targowej).

Planowana jest przebudowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w ciągu dróg kategorii powiatowych w ulicach: – Niecieckiej (wraz z przebudową chodników i nawierzchni jezdni, budową komunikacyjnych ścieżek rowerowych) Szkolnej (przebudową nawierzchni jezdni chodników przepustu i kanalizacji deszczowej). W planach jest też budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Baczyńskiego, Stadionowej  i Ząbkowskiej oraz przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, a także budoaą ścieżki rowerowej i ciągów pieszo rowerowych w ulicy Lipowej. Projekt zakłada przebudowe nawierzchni jezdni chodników, budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ulicy Marii Curie-Skłodowskiej.

W ciągu ulicy Kolejowej i Gagarina będzie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników i zbudowany przepust, tam też pobiegnie ścieżka rowerowa.

Prace są planowane w  ciągu ulicy Piłsudskiego, Bartoszowej, Wojska Polskiego, księdza Bosko –  wraz z przebudową nawierzchni jezdni ulicy Bartoszowej i od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego, budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego, budową kanalizacji deszczowej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy księdza Bosko, oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Bartoszowej, budową komunikacyjnej ścieżki rowerowej w ciągu – ulicy Wilczyńskiego, placu księdza Brzóski, ulic Wolności ( odcinek od ulicy Kosowskiej do ulicy Węgrowskiej), Węgrowskiej ( od wolności do Oleksiaka – Wichury) wraz z przebudową nawierzchni ulic Długiej i Wilczyńskiego (na odcinku od ulicy Niecieckiej do drogi krajowej nr 62), budowa komunikacyjnej ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodników w ciągu ulic Kosowskiej (odcinek od Targowej do Wolności).

W Sokołowie Podlaskim powstaną dwie wypożyczalnie rowerów – przy ul. Targowej i  Oleksiaka Wichury.

RIT to nie tylko budowa Centrum Przesiadkowego, ścieżek rowerowych i modernizacja ulic.

Zostanie przeprowadzona wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. Wymiana oświetlenia jest planowana przy ul. Bartoszowej, Ząbkowskiej, Szkolnej, Niecieckiej, Oleksiaka Wichury, Wilczyńskiego, przy Placu Księdza Brzóski, przy Długiej, Kosowskiej, Wojska Polskiego, Ks. Bosko, Gagarina, Kolejowej, Lipowej, Skłodowskiej-Curie, Targowej, Stadionową, Baczyńskiego, Piłsudskiego i Wolności.