Projekt Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych

foto: Projekt Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych - obrazek 300x291Czworo uczniów Zespołu Szkół Nr 1, kształcących się w zawodzie technik logistyk, w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” zostało beneficjentami tego projektu. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 480 uczniów z całego Mazowsza, którzy to stypendium otrzymali.

Celem stypendium jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Województwa Mazowieckiego. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Warunkiem uzyskania stypendium było m.in.: średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych na poziomie nie niższym niż 5,00; średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,00. Dodatkowym atutem było uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i turniejów z zakresu kierunku rozwoju zawodowego ucznia w roku szkolnym 2016/2017.

Beneficjenci wraz z opiekunami merytorycznymi (nauczycielami) opracowali Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia. W ramach realizacji tego planu uczniowie w sposób szczególny zaangażują się w promocję kierunku kształcenia technik logistyk na rynku lokalnym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych: Agnieszka Makowiecka, Izabela Malinowska, Joanna Podgórska, Marta Stelmach.