Konferencja w Płońsku dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Uczestnicy konferencji

4 października 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się „V płońska konferencja odpadowa – gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój gmin”, w której uczestniczył Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula.

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości przez Burmistrza Miasta Płońsk – Andrzeja Pietrasika. Następnie, zgodnie z programem Wicedyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, p. Urszula Pawlak, przedstawiła aktualna sytuację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

Zagadnieniami poruszanymi na konferencji dot. m.in.: projektu wymiany informacji z Norwegią nt. odpadów, bieżącej sytuacji w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w kraju, klastra energii w gospodarce zamkniętego obiegu, przedstawienia norweskiej spółki Esval Miljopark, gminy Nes oraz innowacyjnego recyklingu ziemi, szans i zagrożeń we wdrażaniu GOZ w PGK w Płońsku, podejścia holistycznego w projektowaniu budowlanym zaprezentowanego przez gminę Frogn w Norwegii.

Ważnym elementem konferencji było zaprezentowanie pojemnika na odpady elektroniczne.