XXVI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
 7. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w spr. ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszonych opłat.
 9. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.