XXVI sesja Rady Miejskiej

Sokołowscy radni

21 września na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji obradowano nad:

  • Projektem uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
  • Projektem uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
  • Projektem uchwały RM w spr. zmiany w uchwale Nr XXXV/227/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w spr. ustalenia opłat w Żłobku prowadzonym przez Miasto Sokołów Podlaski oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszonych opłat.
  • Projektem uchwały RM w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
  • Projektem uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim

Na początku czwartkowej sesji pan Paweł Dmowski, który obecnie pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawił informacje dotyczące prowadzonych działań podczas pożaru na terenie firmy Segromet.