Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu

Plakat promocyjny

Urząd Miasta Sokołów Podlaski informuje wszystkich mieszkańców, że od dnia 1 października 2017 wprowadzone zostaną dwie istotne zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta:

 1. Nowa kolorystyka worków i pojemników na niektóre odpady
 2. Obowiązek segregowania kuchennych odpadów ulegających biodegradacji

Do chwili obecnej w czarnym pojemniku zbierane były odpady kuchenne oraz pozostałości po segregowaniu. Od 1 października obie te frakcje należy rozdzielać. Pozostałości po segregowaniu w dalszym ciągu umieszczać należy w czarnym pojemniku, natomiast kuchenne odpady biodegradowalne można kompostować na własnej nieruchomości lub zbierać w worku lub pojemniku brązowym. Brązowe worki będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Kuchenne odpady biodegradowalne to przede wszystkim resztki jedzenia oraz owoce i warzywa. Wrzucenie tych odpadów do pojemnika na śmieci zmieszane będzie skutkowało zwiększeniem opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z 9 zł do 18 zł od osoby.

Tworzywa sztuczne, metale odpady wielomateriałowe

pojemnik żółty

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze zolty 115x150

Tu należy wrzucać:

+ puste opakowania po chemii gospodarczej
+ torebki, folie
+ plastikowe i metalowe nakrętki
+ czyste opakowania po żywności
+ opakowania po kosmetykach i środkach czystości
+ pokrywki ze słoików
+ kartony po sokach i mleku
+ puszki po napojach i innych produktach spożywczych (np. konserwy)

Tu nie należy wrzucać:

– opakowań i butelek po olejach, smarach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych, garmażerce
– lekarstw i strzykawek
– tworzyw piankowych, styropianu
– metalowych wyrobów budowlanych
– opakowań po aerozolach
– puszek po farbach i innych środkach chemicznych
– zabawek, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– baterii
– pieluch i innych artykułów higienicznych

Zadbaj o to, by w plastikowych butelkach i opakowaniach nie było pozostałości po produktach. Przed wrzuceniem zgnieć plastikową butelkę.


Szkło

pojemnik zielony

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze zielony 115x150

Tu należy wrzucać:

+ butelki
+ słoiki
+ szklane opakowania po kosmetykach
+ inne opakowania szklane

Tu nie należy wrzucać:

– termometrów
– rtęciówek, żarówek, świetlówek
– szkła żaroodpornego, zbrojonego
– lamp telewizyjnych, neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, ekranów
– ceramiki, porcelany
– szkła gospodarczego (doniczek, talerzy itp.)
– luster, szyb samochodowych i okiennych

Zadbaj o to, by w szkle nie było pozostałości po produktach i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika lub worka.


Makulatura

pojemnik niebieski

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze niebieski 115x150

Tu należy wrzucać:

+ papier, gazety, czasopisma
+ książki, torebki i worki papierowe
+ tekturę, kartony i ścinki drukarskie

Tu nie należy wrzucać:

– worków po cemencie
– tłustego i zabrudzonego papieru
– kartonów po mleku i napojach


Odpady ulegające biodegradacji

pojemnik brązowy

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze brazowy 115x150

Tu należy wrzucać:

+ zepsute owoce i warzywa
+ resztki jedzenia
+ pozostałości roślinne

Tu nie należy wrzucać:

– skorupek jaj, kości
– mięsa i ryb
– odpadów zielonych (gałęzie, trawa)


Popiół

pojemnik fioletowy

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze fioletowy 115x150

Tu należy wrzucać:

+ popiół zimny


Pozostałości po segregowaniu

pojemnik czarny

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze czarny 115x150

Tu należy wrzucać:

+ odpady kuchenne i spożywcze, tj. skorupki jaj, ryby, mięso i drobne kości, zepsutą żywność
+ butelki po oleju spożywczym
+ filtry do kawy i herbaty z zawartością
+ zabrudzone ręczniki papierowe i chusteczki
+ pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki
+ worki z odkurzacza, zużyta watę, waciki
+ ceramikę i porcelanę
+ szmaty i tekstylia
+ opakowania po garmażerce

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów podlegających selektywnej zbiórce.


Odpady zielone

(należy je samodzielnie dostarczyć do PSZOK)

pojemnik czerwony

foto: Jak prawidłowo segregować odpady w Twoim domu - kolorowe kosze czerwony 115x150

Tu należy wrzucać:

+ trawę, liście, kwiaty i pozostałości roślin
+ przycięte części drzew i krzewów

Tu nie należy wrzucać:

– odpadów kuchennych/spożywczych, tj. odpadów z ryb i mięsa
– owoców i warzyw, zepsutej żywności
– skorupek jaj, piasku


PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 • ul. Kosowska 75
 • ul. Fabryczna (teren Parku Przemysłowego, przy drodze do Przywózk)

Czynny:

 • poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00

Każdy właściciel nieruchomości w ramach wniesionej opłaty może dostarczyć do PSZOK następujące odpady:

 • Szkło – papier – metal
 • Tworzywa sztuczne
 • Odpady wielomateriałowe
 • Odpady budowlane i remontowe

Powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (gruz ceglany, materiały ceramiczne, styropian, beton, panele, elementy gipsowe itp.)

 • Chemikalia
 • Zużyte baterie i akumulatory

Opakowania po olejach silnikowych i smarach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych, rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne, farby, proszki, środki do impregnacji drewna, pojemniki po aerozolach, tłuszczach, benzynie, stare kosmetyki.

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • Meble i odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony

Stoły, krzesła, szafy, łóżka, dywany, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, materace, lampy telewizyjne, neonowe, fluorescencyjne, rtęciowe, ekrany, reflektory, świetlówki, żarówki, tusze do drukarek, taśmy wideo.

 • Leki

Leki można dostarczać do PSZOK lub pojemników umieszczonych w wyznaczonych aptekach.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uiszcza się z góry, bez wezwania, raz na kwartał w terminach:

 • za I kwartał – do 28 lutego
 • za II kwartał – do 31 maja
 • za III kwartał – do 31 sierpnia
 • za IV kwartał – do 30 listopada

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy Miasta:

Bank Pekao S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 7
Nr konta: 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962