W sokołowskim systemie odbierania odpadów zaczyna się rewolucja

Obrazek promocyjny

Ujednolicony system traktuje wszystkich równo i sprawiedliwie. Powstał, by na naszych ulicach przestały zalegać „śmieci niczyje”. W Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski rozpoczęło się wprowadzanie w życie nowego lokalnego prawa. Przypomnijmy, nowe zasady w czerwcu br. wprowadziła Rada Miejska. Zaczną obowiązywać 1 października. To przepisy bardzo istotne dla wszystkich przedsiębiorców, instytucji a także właścicieli obiektów, na których swoje siedziby mają takie podmioty.

Wprowadzanie w życie nowych przepisów już się rozpoczęło. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wysłanie 1200 wezwań do firm i instytucji, przez urzędników. Do Urzędu Miasta zgłaszają się już pierwsi właściciele firm, które chcą podpisać umowy na odbiór nieczystości.

Dlaczego radni zdecydowali się przyjąć taką uchwałę?

Zanim projekt trafił pod obrady Rady Miejskiej, był długo przygotowywany. O problemie śmieci trafiających w niewyjaśnionych okolicznościach do śmietniczek ulicznych i podrzucanych do osiedlowych śmietników mówiło się od dawna.

Tajemnicą poliszynela było, że te odpady w większości przypadków pochodzą od firm, które nie podpisały umów z firmami odbierającymi je.

O ile w przypadku mieszkańców naszego miasta, osób prywatnych, śmieciowy problem uregulowała w 2013 r. – tzw. ustawa śmieciowa, to nadal nie uregulowane były kwestie śmieci i odpadów wytwarzanych przez firmy i instytucje.

Te podmioty – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem – powinny we własnym zakresie podpisywać umowy z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów. Niestety, wiele z nich takich umów nie zawierało. Odpady z tych firm trafiały do prywatnych domów, na śmietniki osiedlowe. Zdarzało się nawet, że do śmietniczek stojących na ulicach naszego miasta.

Świadoma problemu Rada Miasta podjęła się próby ujednolicenia systemu.

Tak powstał projekt uchwały „w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 października 2017 r.” .

Jak czytamy w uchwale – „obowiązki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na wszystkich nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przejmuje miasto”.

Co to oznacza w praktyce?

Objęcie przez miasto obowiązku odbierania, zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów od przedsiębiorstw, instytucji, urzędów, placówek oświatowych i medycznych nie pozostawia wyżej wymienionym wyboru i niektórych wręcz zmusza do odprowadzania opłat i pozbywania się odpadów w standardowy sposób – przekazując jej firmie odbierającej odpady, która wygra przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta.

Uchwała Rady Miejskiej nakłada na właścicieli tych nieruchomości, na których nie mieszkają osoby prywatne a funkcjonują na nich urzędy, instytucje i firmy do obowiązkowego złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji. Wzory tych deklaracji można pobrać z naszej strony.

W deklaracjach powinny znaleźć się informacje o prognozowanej ilości i rodzaju odpadów. To na tej podstawie będą ustalane stawki za odbiór odpadów, które będą uwzględnione w umowach podpisywanych przez Urząd Miasta.

Po 1 października, kiedy już nowe zasady wejdą w życie i odpady będą odbierane od firm, ich ilość będzie weryfikowana. Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy w deklaracji zostanie podana zbyt mała lub zbyt duża ilość odpadów, będą możliwe korekty.

Gorzej, jeśli dana firma lub instytucja nie złoży deklaracji w terminie. Musi się liczyć z tym, że ich przybliżoną ilość oszacuje Urząd Miasta i nałoży obowiązkowe opłaty. Samorząd miejski zrobi to zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Radni i mieszkańcy bardzo pozytywnie oceniają nowe zasady. Wprowadzają jednolity system i sprawiedliwe, obowiązujące wszystkich, zasady.

Pracownicy Urzędu Miasta codziennie czekają na wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji, których dotyczy nowe lokalne prawo. Udzielają niezbędnych informacji i pomagają w prawidłowym wypełnianiu deklaracji. Pomoc można uzyskać w Urzędzie Miasta (w pokoju nr 40) a także telefonicznie (25 781 75 56), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.