Sokołowianie chcą szkoły muzycznej

Obrazek promocyjny

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafił już wniosek z Sokołowa Podlaskiego o wydanie zgody na otwarcie w naszym mieście bezpłatnej, publicznej i prowadzonej przez samorząd szkoły muzycznej. Miasto przygotowuje się do przyjazdu wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej. Jeśli wyda on pozytywną opinię, w Sokołowie Podl. już za rok zacznie działać prowadzona przez samorząd miasta szkoła muzyczna.

– O potrzebie utworzenia szkoły muzycznej w Sokołowie Podlaskim świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prawie pół tysiąca mieszkańców naszego miasta – mówił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Bogusław Karakula – Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, że szkoła muzyczna jest potrzebna. Najwięcej pytanych chce uczyć się grać na gitarze i pianinie – mówi burmistrz.

O potrzebie utworzenia Szkoły Muzycznej władze miasta zaczęły myśleć, kiedy już stało się jasne, że gimnazja zostaną zlikwidowane. Prognozy wynikające z danych demograficznych wskazywały, że w Szkole Podstawowej utworzonej w budynku po Publicznym Gimnazjum przy ul. Repkowskiej, będzie uczyć się mniej dzieci, niż w innych miejskich podstawówkach. To z kolei oznaczało, że w budynek będzie nie do końca wykorzystany.

Jak mówi burmistrz Bogusław Karakula, drugim i głównym powodem, dla którego samorząd rozpoczął starania o otwarcie szkoły, były sygnały płynące z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

– Zajęcia prowadzone w działającym w SOK ognisku muzycznym cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Docierały do nas opinie świadczące o tym, że jest także spore zainteresowanie otwarciem szkoły muzycznej w Sokołowie Podlaskim. O możliwość otwarcia takiej placówki w naszym mieście pytali nas również mieszkańcy Węgrowa – wyjaśniał na sesji Rady Miejskiej burmistrz Bogusław Karakula.

Pół tysiąca ankietowanych

Burmistrz Bogusław Karakula chciał dokładnie poznać zdanie mieszkańców w tej sprawie, dlatego zapadła decyzja o przeprowadzeniu ankiet wśród mieszkańców.

Ankietami objęto respondentów w trzech grupach wiekowych.

Pierwsza ankieta była skierowana do rodziców dzieci z zerówek i klas I-III Szkół Podstawowych. Spośród przepytanych 231 osób – 97 odpowiedziało, że utworzenie szkoły muzycznej w Sokołowie Podlaskim byłoby uzasadnione. A 80 proc. – że pośle do takiej szkoły swoje dzieci.

Pytani o zajęcia proponowali kilkanaście instrumentów – w tym akordeon i flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, wiolonczela. Największą popularnością cieszyły się gitara, pianino, fortepian i skrzypce.

W drugiej ankiecie uczestniczyli uczniowie klas 4-6 Szkół Podstawowych. Odpowiedzi udzieliło 88 dzieci. Spośród nich – 48 proc. zadeklarowało, że chciałoby uczyć się grać profesjonalnie na jakimś instrumencie a 83 chciałoby bezpłatnie kształcić się w szkole muzycznej. Spośród instrumentów, dzieci najczęściej wybierały gitarę, pianino i fortepian.

Trzecia ankieta skierowana była ogólnie do mieszkańców. Została przeprowadzona wśród 86 mieszkańców.

Na pytanie „Czy jest potrzeba utworzenia szkoły muzycznej w Sokołowie Podlaskim?” twierdząco odpowiedziało 100 proc. pytanych. Na drugie pytanie, które brzmiało: „Czy byłaby Pani/Pan zaintersowana/zainteresowany wysłaniem dziecka/wnuczka do takiej szkoły?” – 98 proc. odpowiedziało „Tak”. Ankietowani w tej grupie wybierali instrumenty takie, jak – gitara, fortepian, pianino saksofon i akordeon.

-Wyniki ankiet utwierdziły nas w przekonaniu, że inicjatywa utworzenia szkoły muzycznej w naszym mieście to strzał w dziesiątkę – mówi Bogusław Karakula.

Wszystkie ankiety przeprowadzili instruktorzy z Ogniska Muzycznego SOK.

Burmistrz Bogusław Karakula razem z pracownikami SOK odwiedził szkołę muzyczną w Wysokiem Mazowieckim. Chciał osobiście zobaczyć, jak funkcjonują takie placówki. Dzięki temu nabrał pewności, że w Sokołowie Podlaskim bez problemu będzie mogła powstać szkoła muzyczna.

Od 5 do 16 lat

Czym szkoła muzyczna będzie różnić się od Ogniska Muzycznego działającego przy SOK?

Da większe możliwości, szanse profesjonalnego nauczania i przygotowanie do kontynuacji nauki.

W sokołowskiej placówce będą funkcjonować dwa cykle kształcenia – 6 i 4 letni. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, o 6 letnim cyklu, będzie mógł ubiegać się już 5 latek. Taką naukę będą mogły podjąć dzieci od 5 do 10 lat.

W cyklu czteroletnim będą uczyć się dzieci od 8 do 16 lat.

Zanim dziecko rozpocznie naukę, będzie musiało przejść tzw. badania przydatności, czyli wstępną selekcję, popularnie nazywaną egzaminem.

Po ukończeniu Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, absolwent będzie mógł rozpocząć naukę w szkole wyższego stopnia. Najbliższa taka państwowa placówka funkcjonuje w Siedlcach.

Sokołowska szkoła muzyczna ma ruszyć już 1 września 2018 r.

Żeby miasto Sokołów Podlaski mogło ją utworzyć, musi przejść przez wszystkie przewidziane prawem procedury.

Szkoły artystyczne to zadanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli samorząd chce prowadzić taką szkołę, musi uzyskać zgodę i podpisać porozumienie z ministrem. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie szkoły muzycznej został już wysłany do ministra. Sokołowski Urząd Miasta czeka teraz na przyjazd wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej.

Wizytator oceni możliwości otworzenia szkoły muzycznej pod względem lokalowym i kadrowym, sprawdzi warunki, lokalowe, kadrę, wyposażenie w instrumenty, możliwości finansowania.

Jeśli wizytator uzna, że w Sokołowskim Ośrodku Kultury taka szkoła może powstać, przygotuje wniosek do Ministra i zgodę na utworzenie szkoły.

Potem, kiedy Minister wyrazi już zgodę, Rada Miejska będzie mogła utworzyć szkołę.

Urząd Miasta przygotowuje się do rozpoczęcia adaptacji pomieszczeń po Publicznym Gimnazjum nr 2 na potrzeby szkoły muzycznej. O ile nakładów nie wymagają sale lekcyjne, to niezbędne będzie przygotowanie sali do rytmiki i prezentacji.

Inna kwestia to kadra muzyczna. Zainteresowani pracą w sokołowskiej Szkole Muzycznej są już nauczyciele z całego regionu siedleckiego.