Młodzieżowe zawody strzeleckie

Zawodnicy

Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim, wspólnie z Zespołem Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego, zorganizował Młodzieżowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Sokołowskiego i Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Zawody odbyły się 14 czerwca 2017r. w strzelnicy pneumatycznej Klubu „SOKÓŁ” na ul. Lipowej, która w ostatnim okresie przeszła gruntowny remont.

W konkurencji karabin pneumatyczny rywalizowało 48 zawodników z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy ufundowali: Starosta Sokołowski (szkoły ponadgimnazjalne) oraz Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski (gimnazja). Trofea dla najlepszych zawodników wręczali w imieniu Burmistrza Miasta – Zastępca Burmistrza Sokołowa Podlaskiego Pan Krzysztof Dąbrowski, zaś w imieniu Starosty Sokołowskiego – Sekretarz Powiatu Pani Iwona Sokołowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Pani Małgorzata Baranowska.

Warto dodać, że Burmistrz Miasta Pan Bogusław Karakula oraz Starosta Sokołowski Pan Leszek Iwaniuk są członkami klubu „SOKÓŁ” i często biorą czynny udział w zawodach strzeleckich.

W zawodach strzeleckich rywalizowała młodzież z miasta i powiatu sokołowskiego oraz klas mundurowych ZDZ w Radomiu. O wysokim poziomie startujących zawodników może świadczyć fakt, że 30 uczniów zdobyło srebrne odznaki strzeleckie i 13 brązowe.

W ramach propagowania strzelectwa sportowego Klub „SOKÓŁ” – pod opieką instruktora strzelectwa sportowego Pana Piotra Adamczuka oraz Pana Artura Pawluka – zorganizował uczestnikom zawodów szkolenie strzeleckie z broni palnej długiej na dystansie 25 m.

Zawody odbywają się cyklicznie od wielu lat dzięki determinacji opiekunów młodzieży sokołowskich szkół: Mieczysławowi Bogajowi, Justynie Bujalskiej, Kazimierzowi Zdzichowskiemu, Andrzejowi Sulikowskiemu, Markowi Szybce oraz opiekunowi strzelnicy Józefowi Osipiakowi. Obecny Prezes Klubu „SOKÓŁ” Pan Piotr Adamczuk jest gorącym zwolennikiem rozwijania sportu strzeleckiego wśród młodzieży sokołowskich szkół.

Zarząd Klubu „SOKÓŁ”, przy wsparciu władz miasta i powiatu, pragnie rozwijać strzelectwo sportowe wśród młodzieży. W tym celu wykonany został remont generalny strzelnicy do konkurencji pistolet i karabin pneumatyczny. Planowany jest zakup nowych pistoletów i karabinków pneumatycznych. Do klubu w ostatnich dwóch latach wstąpiło 72 uczniów uzyskując uprawnienia strzeleckie (licencję oraz patent strzelecki). Przeważającą część stanowią uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, który od 3 lat systematycznie współpracuje z Klubem „SOKÓŁ”.

WYNIKI ZAWODÓW:

Szkoły gimnazjalne:

Drużynowo:

 1. PG 1-1 drużyna
 2. SG – 1
 3. PG 1 – 2 drużyna
 4. SG – 2

Chłopcy gimnazjum:

 1. Bartosz Kaliszuk PG1
 2. Marcin Lipiński SG
 3. Aleksander Kuc SG
 4. Mikołaj Rydzewski SG
 5. Michał Kiełczykowski PG1

Dziewczyny gimnazjum:

 1. Kinga Kalicka PG1
 2. Paulina Leoniec PG1
 3. Karolina Walkiewicz Radom

Szkoły ponadgimnazjalne:

Drużynowo:

 1. Radom
 2. Radom – 2
 3. ZSNR1 – 1
 4. SLO – 1
 5. ILO – 1
 6. ZSNR – 2 i ILO – 2
 7. ZSCKR – 1
 8. ZSCKR – 2

Chłopcy:

 1. Dominik Galiński Radom – 2
 2. Dominik Markowski Radom – 2
 3. Grzegorz Frączek Radom – 2
 4. Filip Kwiek ZSNR1-pk
 5. Adam Adamczuk ZSNR1 – 1

Dziewczyny:

 1. Paulina Stanios Radom – 1
 2. Julia Dobrasiewicz Radom – 1
 3. Małgorzata Teodorczuk ZSCKR – 1
 4. Amanda Mielańczuk ILO
 5. Paulina Grys ILO

Zawody prowadzili sędziowie strzelectwa sportowego: sędzia główny zawodów Adam Elbich, sędzia stanowiskowy Józef Osipiak, sędzia tarczowy Piotr Gołocki, sędzia biura obliczeń Mieczysław Bogaj.