Nagłówki

Burmistrz z absolutorium

Uczestnicy sesji

W dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęła się XXV Sesja Rady Miejskiej, podczas której odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych spośród 13 obecnych na sesji. Jeden z radnych wstrzymał się od głosu. Na sesji została również przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu, odczytano wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Podczas sesji radni poparli 3 kandydatury do Nagród Rady Miejskiej – nagrodę otrzymają Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Publiczne Gimnazjum Nr 2, a także p. Wacław Kruszewski. Obie placówki zostaną nagrodzone za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zaś p. Wacław Kruszewski za całokształt działalności kulturalnej i społecznej.

Do porządku obrad wprowadzono uchwałę w sprawie szkoły muzycznej, która ma powstać w Sokołowie Podlaskim. Szkoła muzyczna I stopnia swoją siedzibę będzie miała w części budynku obecnego Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Repkowskiej.