Burmistrz Bogusław Karakula wśród najlepszych

Wręczenie odznaczenia przez Prezydenta

Utworzenie Parku Przemysłowego na terenach po Cukrowni i zmniejszenie bezrobocia w mieście były najważniejszymi powodami, dla których prezydent Andrzej Duda odznaczył burmistrza Sokołowa Podlaskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. O to odznaczenie już od roku zabiegała Rada Miasta Sokołów Podlaski. Burmistrz Bogusław Karakula znalazł się w grupie dziewięciu samorządowców z całej Polski, odznaczonych przez prezydenta RP tym zaszczytnym Krzyżem.

Wiadomość o odznaczeniu burmistrza Bogusława Karakuli lotem błyskawicy rozeszła się w lokalnych mediach. Nie wszyscy sokołowianie wiedzą, że to radni wnioskowali o przyznanie tego medalu. Uchwała Rady Miasta Sokołów Podlaski w tej sprawie zapadła 22 czerwca 2016 r. Tego dnia radni postanowili o wysłaniu do wojewody mazowieckiego wniosku o odznaczenie burmistrza Bogusława Karakuli.

Na finalizację tych starań radni czekali 11 miesięcy – do 29 maja 2017 r. ale było warto!

Argumenty sokołowskich radnych

Dlaczego radni podjęli decyzję o skierowaniu wniosku o odznaczenie ? Odpowiedź, a raczej wiele odpowiedzi, można znaleźć w uzasadnieniu wniosku przygotowanego przez radnych. Można w nim przeczytać, że Bogusław Karakula pełni funkcję Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski nieprzerwanie od 13 listopada 1998r. „Z zaangażowaniem i szczególnym poświęceniem sprawom publicznym”. Radni wyliczają zasługi naszego burmistrza. Piszą o jego staraniach „na rzecz wspólnoty lokalnej, obecnych i przyszłych pokoleń w zakresie dbałości o tożsamość i pamięć narodową”, o „aktywności publicznej i społecznej, determinacji i skutecznym działaniu, które mają wymierny wpływ na poprawę jakości życia w mieście”.

Dowodów na to, w ocenie wnioskodawców, jest wiele. To między innymi wysoka pozycja Sokołowa Podlaskiego w rankingach najzamożniejszych samorządów redakcji „Wspólnota” .

W rankingu z 2014 r. Sokołów Podlaski zajął 29 miejsce, a rok później – 24 miejsce wśród miast powiatowych w Polsce.

Najważniejsze osiągnięcia burmistrza to – zdaniem radnych – skuteczne i celowe korzystanie z programów unijnych i innych źródeł zewnętrznych dla wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz tworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorczości.

foto: Burmistrz Bogusław Karakula wśród najlepszych - boguslaw karakula krzyz kawalerski orderu odrodzenia Polski 225x300

Bogusław Karakula doceniony za Park Przemysłowy Sokołów Podlaski

Najważniejszą zasługą Bogusława Karakuli jest utworzenie Parku Przemysłowego w wyremontowanych budynkach zlikwidowanej cukrowni, co wpłynęło na niskie bezrobocie w mieście. Bezrobocie w Sokołowie Podl. utrzymuje się poniżej średniej krajowej i średniej województwa mazowieckiego.

Miasto ma wysoki poziom infrastruktury komunalnej.

Poziom funkcjonowania szkół i przedszkoli jest wysoki. Oferty kulturalnej, Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, inne miasta mogą nam tylko zazdrościć. Opieka społeczna w Sokołowie Podl. jest prowadzona w sposób profesjonalny.

Radni dowodzą też, że wdrożenie w 2014 r. lokalnego Programu wspierającego rodziny wielodzietne „Sokołowska Rodzina 3+”, było także zasługą burmistrza.

Bogusław Karakula – burmistrz – patriota

W skierowanym do prezydenta wniosku radni przekonują, że burmistrz to patriota, nie tylko lokalny. Ten patriotyzm wyraża się przez inspirowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę tożsamości narodowej, kultywowanie tradycji, postaw patriotycznych.

Od kiedy to Bogusław Karakula jest burmistrzem, Urząd Miasta pielęgnuję sokołowską historię i poczucie tożsamości między innymi przez finansowanie wydawnictw takich, jak monografia miasta, Rocznik Historyczny (wydawnictwo cykliczne). Temu służą wspierane przez miasto – Sokołowski Szlak Historyczny, Szlak Unitów Sokołowskich, Aleja Dębów Katyńskich, która jest jedną z największych w Polsce.

Radni zwrócili uwagę, że działania burmistrza mające na celu – ochronę i krzewienie wartości chrześcijańskich, szczególnie wśród młodego pokolenia, poprzez łączenie uroczystości lokalnych i państwowych z kościelnymi.

To na wniosek burmistrza i Rady Miejskiej ustanowiono patronem Sokołowa Podlaskiego św Rocha.

Dzięki burmistrzowi udaje się aktywna współpraca z samorządami miast partnerskich: Jekabpils (Łotwa), Dubno (Ukraina). Sokołowianie wspierają mniejszość polską w tych miastach.

Sokołów Podlaski stale zyskuje na współpracy z miastem Sokolov (Czechy) i Czerwionka-Leszczyny (Polska).

Bogusław Karakula – aktywny samorządowiec

Kolejnym argumentem była praca Bogusława Karakuli w organach stowarzyszeń gmin i miast polskich takich, jak: Zarząd ZMP, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Wszystkie mająca na celu ochronę demokracji lokalnej, interesów samorządu gminnego i obywateli oraz umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Radni przekonywali, że zasługą burmistrza jest także wzmacnianie samorządu miejskiego poprzez aktywizację sektora NGO i angażowanie go w realizację zadań publicznych.

Radni we wniosku piszą: „ Sokołów Podlaski zarządzany przez burmistrza p. Bogusława Karakulę został laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”, „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” i nagrody głównej I edycji konkursu „Moja Gmina w Europie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Miasto dbające o finanse Mieszkańców”.

Miasto Sokołów Podlaski uczestniczy również w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”

Brązowe, srebrne i złote…

Oto dotychczasowe medale i odznaczenia otrzymane przez burmistrza.

2001 r. – Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa;

2005 r. – Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju;

2006 r. – Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej;

2008 r. – Medal „Pro Memoria”;

2009 r.- Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Policji”;

2010 r.- Złoty Medal im. Jana Kilińskiego Za Zasługi Dla Rzemiosła Polskiego” wraz z odznaką; 2013 r.- Złota Odznaka Zasłużonego dla Związku Sybiraków, Odznaka „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców”;

2016 r. – Krzyż 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”

28 maja 2017 r. zaledwie na dzień przed wizytą w Pałacu Prezydenckim, podczas uroczystości oddania do użytku nowej Strażnicy OSP Cukrownia, Bogusław Karakula został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP.

Nazajutrz, jadąc do Warszawy, na zaproszenie do udziału w odbywających się w Pałacu Prezydenckim obchodów Dnia Samorządowca, burmistrz Sokołowa spodziewał się odznaczenia. Docierały do niego nieoficjalne sygnały, które mogły świadczyć o tym, że znajdzie się wśród odznaczonych. Nie spodziewał się jednak, że zostanie uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez prezydenta –

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI!

Krzyż został mu przyznany „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność społeczną i publiczną, za osiągnięcia w pracy samorządowej”.

foto: Burmistrz Bogusław Karakula wśród najlepszych - bogusław karakula krzyz kawalerskiorderu odrodzenia polski legitymacja 300x225

Bogusław Karakula wśród 9 odznaczonych

W Pałac Prezydenckim Burmistrz Sokołowa stanął obok: Kazimierza KACZMARKA – starosty wysokomazowieckiego, Ryszarda MACURY – prezydenta Cieszyna, Ryszarda NOWAKA– prezydenta Nowego Sącza Jerzego RĘBKA burmistrza Radzynia Podlaskiego, Józefa SROKI z zarządu powiatu niżańskiego, Beaty TARCZYŃSKIEJ – starosty powiatu gnieźnieńskiego, Ludwika WĘGRZYNA– starosty bocheńskiego i prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego MARCINA WITKO.

 

Prezydent RP docenił sokołowskiego burmistrza

Andrzej Duda mówił – Dziękuję za tę służbę dla swoich, dla tych najbliższych, dla sąsiadów, współmieszkańców, dla swojej gminy, powiatu, województwa, regionu.

Prezydent zauważył, że: „samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi”.

Andrzej Duda powiedział, że Polska jest na etapie zmian na wielu płaszczyznach, które mają służyć podniesieniu poziomu, jakości życia, prowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy i służyć wzrostowi wynagrodzeń. Mają prowadzić do tego, że będziemy się zbliżali pod względem poziomu rozwojowego do państw Europy Zachodniej, ale przede wszystkim mają prowadzić również do wyrównania w miarę możliwości poziomu rozwoju naszego kraju – mówił Andrzej Duda.

 

Bogusław Karakula: Nie zwalniam tempa!

Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim, w wywiadzie udzielonym jednemu z regionalnych czasopism, burmistrz powiedział: „Nie zwolniłem tempa, staram się pracować tak, jak pracowałem dotychczas”. Przyznał, że teraz efekty wielu lat jego pracy widać w mieście. Jeszcze w 2017 r. możemy się spodziewać inwestycji drogowych, realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowymi (w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych). We współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest planowana modernizacja dróg krajowych nr 62 i 63 w mieście a także przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wolności, Baczyńskiego i Piłsudskiego.

Ostatnia, licząca 1 hektar 30 arów działka niebawem zostanie wydzierżawiona.

W Urzędzie Miasta trwają prace przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie gruntownej modernizacji ostatnich wolnych budynków na terenie byłej cukrowni.

Na terenie Parku Przemysłowego już pracuje prawie 160 osób. Obok Parku Przemysłowego powstał Parku Handlowy Topaz, zatrudniający około 110 osób. Bezrobocie w mieście spada, i coraz częściej to firmy szukają ludzi do pracy, a nie na odwrót.