Zakończenie roku akademickiego Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

foto: Zakończenie roku akademickiego Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - sutw 211x300Wszystkich słuchaczy Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy na uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 w SUTW – 8 czerwca o godz. 17:00 w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

W programie:
– dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk„Kulturowa tożsamość Polaków”;
– Katarzyna Łaniewska„Ziemia trudnej jedności” – montaż poezji polskiej.


Katarzyna Łaniewska – aktorka teatralna i filmowa, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, działaczka polityczna po 1989 roku. Występowała w teatrach stołecznych: w Teatrze Polskim (1955-59, 1983-95), Dramatycznym (1959-62, 1966-77), Narodowym (1962-66), Ateneum (1977-83). Działaczka ZASP, była przewodnicząca Oddziału Warszawskiego. Od 1995 na emeryturze, współpracuje z Teatrem Ochoty i Polskim. Znana ze znakomitych ról filmowych i serialowych, m.in. w „Koglu-moglu”, „Czterdziestolatku”, „Historiach miłosnych”, „Klanie” czy „Plebanii”.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Wychowania Literackiego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Jest autorką wielu książek z dziedziny komunikacji międzyludzkiej oraz wielu audycji telewizyjnych i radiowych. Wykłada i prowadzi treningi skutecznej prezentacji w różnych środowiskach zawodowych – wśród biznesmenów, polityków, dziennikarzy i pedagogów.