Nagłówki

Strażnica OSP Cukrownia otwarta

Uczestnicy uroczystego otwarcia strażnicy

28 maja 2017r. uroczyście otwarto Strażnicę OSP Cukrownia oraz odbył się Powiatowo-Miejski Dzień Strażaka.

Dzień Strażaka rozpoczął się mszą świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim o godz. 12.30. Po mszy nastąpił przemarsz strażaków w kolumnie marszowej z orkiestrą na plac przy Strażnicy OSP Cukrownia.

Po godzinie 14.00 – od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości oraz wciągnięcia flagi na maszt – rozpoczęły się oficjalne uroczystości, po czym Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski oraz Starosta Sokołowski powitali zaproszonych gości. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie krótkiego rysu historycznego jednostki OSP Cukrownia przez Burmistrza Miasta, później zaś głos zabrali Prezes OSP Cukrownia p. Marek Kalata oraz Starosta Sokołowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu.

Po powitaniu gości przyszedł czas na podziękowanie za społeczną pracę w Związku OSP najbardziej zasłużonym druhom oraz uhonorowanie OSP Cukrownia. W dalszej części uroczystości miało miejsce otwarcie Strażnicy OSP Cukrownia. Po ceremoniale poświęcenia przecięto wstęgę, a następnie wszyscy chętni mogli wbić pamiątkowe gwoździe w okolicznościową tablicę. Na koniec głos zabrali goście, a wśród nich Wojewoda Mazowiecki, p. Zdzisław Sipiera oraz były prezes zakładowej straży pożarnej, p. Albin Makowski.

Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik rodzinny i występy artystyczne. Wystąpił Kabaret KOPYDŁOWO oraz zagrały takie zespoły, jak SOKOŁOWSCY BARDOWIE, SZARA BAND, PROWOKACJA, VEGA oraz FORUM.