Przyjmowanie wniosków do służby w OT

W dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w sali konferencyjnej w  godzinach 09.00-13.00 przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach  i 5 batalionu Obrony Terytorialnej będą przyjmować wnioski od ochotników z powiatu sokołowskiego o przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Składając wniosek o przyjecie do WOT należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
  2. Kopie dowodu osobistego, po okazaniu oryginału;
  3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W tym czasie można też będzie uzyskać informacje na temat służby w wojskach OT.

Szczegółowe informacje u pani ppor Sandry Kucharskiej, tel. 261 351 313.