XXIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2017.
 8. Projekt uchwały RM w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2017.
 10. Informacja Kierownika Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim dot. działalności jednostki w roku 2016.
 11. Wniosek Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski o nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Sokołowianie” tytułu Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miejskiej.
 13. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Sesji.