Sukces przedszkolaków z MP2 w warszawskim konkursie

Przedszkolaki z pracami konkursowymi

„Tak żyć, jak żyłem, warto było…” – to słowa Józefa Piłsudskiego, które były inspiracją prac plastycznych w V edycji Warszawskiego Konkursu, organizowanego przez LXXVI Liceum Ogólnokształcące im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował m.in.Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent m.st.Warszawy, Muzeum Niepodległości Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Głównym celem konkursu było m.in.: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Piłsudskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. W kategorii przedszkole – Kartka z pamiętnika małego Józefa- II miejsce zajęły prace Laury Jasieńczuk i Piotra Wesołowskiego oraz III miejsce – Mai Kazimierczuk z Miejskiego Przedszkola nr2 w Sokołowie Podlaskim. Uroczyste  wręczenie nagród i dyplomów wszystkim laureatom odbyło się 17 marca w Warszawie w siedzibie organizatora w obecności zaproszonych gości.