Nagłówki

Reforma oświatowa w Sokołowie Podlaskim

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59) wprowadzony zostaje z dniem 1 września 2017 r. nowy ustrój szkolny. Konsekwencją jego wprowadzenia jest obowiązek dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wynikający z art. 206 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Projekt sieci szkół określa w formie uchwały Rada Gminy/Miasta.

Jak będzie zatem wyglądał nowy ustrój szkolny w naszym Mieście, w zakresie funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów a więc placówek prowadzonych przez samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego?

Otóż w myśl Uchwały Nr XXIII/128/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe zakłada się, że dotychczas prowadzone przez Miasto Gimnazja tj. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 16 oraz  Publiczne  Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Repkowskiej 3 przekształcone zostają z dniem 1 września 2017 r. odpowiednio w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 przy ul. Skłodowskiej-Curie 16 i Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Repkowskiej 3.

A zatem od 1 września 2017 r. samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego prowadzić będzie pięć szkół podstawowych tj. dotychczas funkcjonujące szkoły podstawowe, przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Polna 8,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy. ul. Węgrowskiej 22,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 4   ks. gen. Stanisława Brzóski przy ul. Kupientyńska 15

oraz

dwie nowe szkoły podstawowe, powstałe z przekształcenia dotychczas funkcjonujących gimnazjów tj. :

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Repkowskiej 3,

5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Skłodowskiej-Curie 16.

Dwie nowo powstałe szkoły rozpoczną nabór do klas pierwszych już na rok szkolny 2017/2018.

Klasy drugie i trzecie dotychczasowych gimnazjów,  w roku szkolnym 2017/2018 oraz klasy trzecie w roku szkolnym 2017/2018, prowadzone będą odpowiednio przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 i Nr 6. Całkowita likwidacja gimnazjów nastąpi w roku szkolnym 2019.

W związku z powstaniem nowej sieci szkół podstawowych wszystkie szkoły podstawowe od 1 września 2017 roku będą miały nowe obwody szkolne.

Nie przewiduje się natomiast żadnych zmian w sieci placówek przedszkolnych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski. A zatem od 1 września 2017 roku, tak jak dotychczas, funkcjonować będą cztery przedszkola tj.

1. Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul. Kościuszki 31,

2. Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. ks. Bosco 6,

3. Miejskie Przedszkole Nr 4 Leśna Kraina przy ul. Węgrowskiej 22,

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Kubusia Puchatka przy ul. 8-go Sierpnia 1D

oraz oddziały przedszkolne (grupy zerowe) zlokalizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Polnej 8 i Szkole Podstawowej Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski przy ul. Kupientyńskiej 15.

Więcej informacji dotyczących nowego ustroju szkolnego w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, dostępnych  jest w Uchwale Nr XXIII/128/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Uchwała dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej).

Tam też szczegółowo określony został projekt granic obwodów szkolnych wszystkich szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów zarówno do przedszkoli  jak i klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez samorząd Miasta na rok szkolny 2017/2018 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, dostępne są w odrębnej informacji Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.