Piątkowa Sesja Rady Miejskiej

Władze miasta podczas sesji

W piątek, 3 lutego, odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Podczas sesji obradowano nad:

  • projektem uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski;
  • projektem uchwały RM w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski;
  • projektem uchwały RM w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku do lat 5;
  • projektem uchwały RM w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Z dniem 1 lutego 2017 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski został powołany p. Krzysztof Dąbrowski, którego podczas sesji przedstawił radnym oraz wszystkim obecnym na sali Burmistrz Miasta, p. Bogusław Karakula.