OSiR zaprasza na lodowisko

Lodowisko

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z naturalnego lodowiska na stadionie miejskim przy ulicy Lipowej 50.

Z lodowiska można korzystać w godzinach:

 • poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00
 • sobota – niedziela 9:00 – 21:00

OSIR Sokołów Podlaski nie prowadzi wypożyczalni łyżew – wymagany jest własny sprzęt.

Wszyscy korzystający z lodowiska zobowiązani są do zapoznania się z jego regulaminem.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z NATURALNEGO LODOWISKA
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim

 1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny. Obiekt jest doraźnie monitorowany przez pracowników OSiR w Sokołowie Podlaskim.
 2. Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach: poniedziałek-piątek (8:00-20:00) oraz sobota-niedziela (9:00-21:00).
 3. W sytuacjach ograniczających widoczność i bezpieczeństwo /silne opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz topnienie lodu/ obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu i korzystania z lodowiska.
 4. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 6. Osoby nieletnie mogą korzystać z lodowiska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna, który odpowiedzialny jest za ich bezpieczeństwo.
 7. Podczas korzystania z lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 8. W czasie przebywania na tafli zabrana się:
  – urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd,
  – potrącania i podcinania,
  – jazdy na długich łyżwach /panczenach/, jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami,
  – wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
  – rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 9. Ze względów bezpieczeństwa gra w hokeja na lodzie jest możliwa w czasie kiedy na tafli nie  przebywają inni korzystający z lodowiska.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu.
 11. O wszelkich aktach wandalizmu, uszkodzeniach i nieprawidłowościach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować pełniącego dyżur pracownika OSiR.
 12. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczenia zostanie za nie obciążona materialnie.
 13. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 14. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu OSiR w Sokołowie Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrekcja OSiR
w Sokołowie Podlaskim