XXII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2017r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.
 7. Projekt uchwały RM w spr. opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 8. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki, w prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski przedszkolach oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 11. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.